adaptief

Spellen passen zich automatisch aan op het niveau van het kind.

afwisselend

Gevarieerd aanbod van spel- en oefenvormen in meerdere vakgebieden.

resultaten

Feedback tijdens het spel en overzichtelijke resultaten voor ouder/verzorger.

Met Eduthuis kunnen educatieve spellen gespeeld worden.
Deze spellen worden ook door scholen gebruikt die geabonneerd zijn op
Eduschool.nl