Uitgebreid aanbod

Met Eduthuis oefenen kinderen zelfstandig op de computer met rekenen, spelling, lezen, woordenschat, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, natuur & techniek en verkeer. Er is een heel gevarieerd aanbod van spel- en oefenvormen in deze vakgebieden. De spellen passen zich automatisch aan op het niveau van het kind, waardoor in het juiste tempo de volgende stap gezet wordt. Naast de vele afwisselende spellen die betrekking hebben op de schoolvakken, zit er ook een typecursus in Eduthuis.

Eigen niveau

Bij het aanmaken van een profiel voor je kind stel je ook de groep in. De ingestelde groep bepaalt het beginniveau van elk spel. Natuurlijk is niet ieder kind hetzelfde. De ene is beter in taal, de ander beter in rekenen en de derde een kei in begrijpend lezen. Daarom kan je per vakgebied het startniveau instellen. Is dan een spel de eerste keer misschien toch nog te makkelijk of te moeilijk. Geen probleem. Naar aanleiding van het behaalde resultaat wordt het spel automatisch aangepast aan het niveau van je kind en wordt de moeilijkheidsgraad naar boven of beneden aangepast. Zo speelt ieder kind op zijn of haar eigen niveau.

Herkenbaarheid

Er zit veel afwisseling in de spellen, zowel qua spelvorm als op visueel gebied. Maar bij alle spellen is er één terugkerend element. Dat is de muis Lucius. Hij geeft uitleg over de spellen en soms komt hij tijdens een spel ook voorbij in een vliegtuig, op een schommel of op een andere manier.

Beloning

Om kinderen extra te stimuleren zit er een beloningssysteem bij Eduthuis ingebouwd. Als een kind een spel goed speelt ontvangt hij/zij stukjes kaas. Waarom kaas? Er is niets dat de muis Lucius lekkerder vindt!! Met deze stukken kaas kunnen op ‘Schateiland’ leuke spelletjes gespeeld worden, zoals een variatie op mijnenveger.

Resultaten bekijken

Je kunt, per kind, terugzien welke spellen gespeeld zijn en hoe vaak. Daarnaast kunt je zien of spellen gehaald zijn, op welk niveau je kind zit en eventueel welke fouten er zijn gemaakt of hoe lang je kind er over heeft gedaan.
Tijdens het spelen van een spel krijgt je kind ook feedback. Zo wordt bijvoorbeeld bij een rekenspel met verhaalsommetjes niet alleen aangegeven dat een opgave fout is, maar wordt ook een hint voor de volgende keer gegeven.