Geschiedenis

Eduthuis werkt met de tien tijdvakken die ook vaak in methodes en op scholen worden gebruikt. Er zijn spellen waarbij thuis nog eens kan worden geoefend dat eerder op school aan bod is geweest. Andere spellen zorgen ervoor dat kinderen zelf informatie kunnen vinden en daarmee aan de gang kunnen gaan. Zo’n spel is Tegelvloer. Een onderwerp als de Gouden Eeuw komt hier op allerlei manieren aan bod.

Natuur & Techniek

Of het nu gaat om biologie of natuurkunde, Eduthuis heeft er spellen voor. Neem nu Visvijver: daar zit bijvoorbeeld een onderdeel in waar gekozen moet worden of iets een bot of een orgaan is in het menselijk lichaam. Maar ook of iets drijft of zinkt en of iets wel of niet magnetisch is. Meer technisch van aard is het spel Hefboom. Door dit spel te spelen wordt een kind zich meer bewust waar het draaipunt bij een hefboom zit, waar de last en waar de kracht ligt. Heel anders is dan weer het spel Wist je dat? In dit spel komt een onderwerp (de leeuw) uitgebreid aan de orde en moeten kinderen zelf in het spel informatie verzamelen.

Typecursus

Blind leren typen, dat kan met de Typecursus. In de vele levels worden langzaam de -gebruikelijke- tekens aangeboden. Een leerling gaat een level omhoog als de oefening snel genoeg wordt gemaakt met een beperkt aantal fouten. Leerlingen die het automatiseren snel onder de knie krijgen maken binnen de cursus wat grotere stappen. Voor leerlingen die meer inoefening nodig hebben zijn er ruim voldoende levels aanwezig. Na het oefenen van een paar nieuwe letters worden die nieuwe letters steeds weer gecombineerd met letters die al eerder zijn aangeboden. Tijdens het oefenen blijft het toetsenbord op het scherm zichtbaar en kan een leerling zien met welke vinger een toets moet worden aangeslagen.

Aardrijkskunde

De wereld om ons heen: het begint met het dorp of de stad waar iemand groot wordt. Maar op aarde is natuurlijk veel meer! Waar zijn vulkanen en hoe werkt dat eigenlijk. Wat zijn veengronden en waar staat de Eiffeltoren of de Grote Muur? Het antwoord op de laatste twee vragen kunnen kinderen ontdekken met het spel Parkeerplaats.

Topografie

Een apart onderdeel van aardrijkskunde is topografie. En het is uiteraard veel leuker om dat te leren met een computerspelletje dan vanaf een blaadje! Je kind kan met het spel Waar ligt het? zo bijvoorbeeld de topografie van de eigen provincie leren of van hun favoriete vakantieland. En als iemand vertelt dat hij heeft gedobberd in de Dode Zee was hij dan in Afrika of in Azië op vakantie? Daar helpt het spel Visvijver een handje bij.

Verkeer

Veilig over straat lukt beter als je de verkeersregels en de verkeersborden kent. Alle borden waar kinderen op de fiets en lopend mee te maken kunnen krijgen hebben een plekje in o.a. het spel Pas op! Er staan vier mogelijke betekenissen van het bord, maar welke is de juiste? Is het fout, dan wordt een hint gegeven over het bord. Datzelfde bord komt later in het spel nog een keer terug. Het spel Een bord vol werkt net andersom. De betekenis van een bord wordt gegeven en er moet vervolgens gekozen worden uit vier verschillende verkeersborden. Welke past bij de omschrijving?

Ontdekeiland

Op dit eiland zijn spellen voor de jongste kinderen te vinden. Zo leren ze bij Wat hoort bij wat bijvoorbeeld dat een spin en een web bij elkaar horen en dat een bolster bij een kastanje hoort. Maar ziet een kind ook welk voorwerp het donkerst en het lichtst is of welke het dikst en welke het dunst is? Dat op een rij zetten van dik naar dun en van donker naar licht wordt seriëren genoemd en wordt geoefend met Boemeltreintje.

Schateiland

Met de verdiende stukjes kaas kan je kind op Schateiland kiezen welk spel hij/zij gaat spelen. Voor ieder spel is aangegeven hoeveel stukjes kaas moeten worden ingeleverd. Eén van de spellen op schateiland is Letterdoolhof. Aan de hand van een omschrijving moeten de letters van het antwoord in de juiste volgorde worden gepakt. Bij Combicakes gaat het erom dat door cakejes te verwisselen er drie of meer op een rij komen te staan. Dat levert de nodige punten op.