Wat zijn adaptieve spellen?

Adaptieve spellen zijn spellen die op grond van het behaalde resultaat aangepast worden. Als een kind een spel (heel) goed speelt gaat het één of meer levels omhoog. Als het kind het minder goed doet / het te moeilijk is gaat het één of meer levels naar beneden. Zo oefent elk kind op zijn eigen, juiste niveau.

Hoe bepaal ik het niveau van mijn kind?

Per kind kun je aangeven in welke groep hij/zij zit. Op dat niveau wordt gestart. Op grond van de resultaten wordt het niveau per spel zo nodig aangepast (zie 'Wat zijn adaptieve spellen').

Mijn kind zit op het speciaal onderwijs. Hoe stel ik het niveau in?

Je maakt eerst een globale inschatting van het niveau van je kind (zie 'Hoe bepaal ik het niveau van mijn kind?'). De begrippen 'groep 1, groep 2 enz. zijn gebaseerd op de namen van de groepen in het reguliere basisonderwijs. Mocht het niveau van je kind toch iets lager of hoger liggen, dan wordt het niveau per spel automatisch aangepast naar aanleiding van het behaalde resultaat van je kind. Merk je dat je kind in totaliteit eigenlijk toch veel te hoog of veel te laag is ingedeeld, dan kun je dat altijd in het ouderportaal aanpassen.

Welke resultaten zie ik?

Van elk spel is te zien voor welke niveaus het spel te spelen is, wanneer het voor het laatst is gespeeld en het laatst behaalde resultaat. Door middel van gekleurde 'balletjes' is te zien hoe vaak je kind het spel gespeeld heeft (oranje), hoe vaak het spel is gehaald (groen), en hoe vaak niet (rood). Daarnaast laat een voortgangsbalkje zien hoe ver je kind in het totale spel is. Van achter een desktop kun je met de muis over het voortgangsbalkje gaan om ook te zien hoeveel levels er in het spel zijn en op welk level je kind zit.

Zit er een beloningssysteem in?

Ja, als kinderen een spel goed spelen verdienen ze stukken kaas. Met deze stukken kaas kunnen ze leuke spellen spelen op Schateiland. Deze spellen hebben ook een maandelijkse highscore. Zo kunnen ze proberen hun broer of zus te verslaan, maar ook alle andere kinderen die op Eduthuis spelen.