PRIVACYVERKLARING EDUTHUIS05-06-2021

Uw privacy is voor Eduthuis van groot belang. Uiteraard houden wij ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. We verwerken alleen gegevens die nodig zijn voor het verwerken en verzenden van uw bestelling. De gegevens die u aan ons doorgeeft worden bewaard op de beveiligde servers van Strato.

AFHANDELEN BESTELLING

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om uw bestelling goed en snel voor u af te kunnen handelen. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met bezorgdienst en betaalprovider gedeeld. Persoonsgegevens die wij gebruiken om uw bestelling af te handelen zijn betalingsgegevens, naam en e-mailadres. De gegevens die nodig zijn om uw bestelling te verwerken worden i.v.m fiscale bewaarplicht 7 jaar bewaard. Wij gebruiken uw e-mailadres ook om eventuele vervolg e-mails te versturen.

VERSTREKKING AAN DERDEN

Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die de hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen. Hieronder leggen we uit met welke bedrijven we samenwerken. Voor het afhandelen van de bestellingen werken wij samen met: >betaalprovider Mollie B.V. Na het afronden van uw bestelling neemt Mollie B.V. het laatste deel van uw bestelling van ons over, namelijk het betaalproces. Zij zullen enkel gegevens van u vragen die nodig zijn voor het afronden van de betaling. Gegevens die u invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht wordt opgeslagen op onze server. Eduthuis zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding. Als u een bestelling plaatst hebben we uw naam, adres, e-mailadres nodig. Na het afronden van uw bestelling worden uw gegevens enkel nog gebruikt voor doeleinden die nodig zijn voor onze administratieve verplichtingen. Wij gebruiken uw e-mailadres ook om eventuele vervolg e-mails te versturen.

CONTACTFORMULIER

Met het contactformulier op de website kunt u vragen aan ons stellen. Hiervoor gebruiken wij uw naam en e-mailadres. De informatie wordt bewaard tot uw vraag naar tevredenheid is beantwoord.

SOCIAL MEDIA

Op onze website zijn social media buttons opgenomen zoals de Like button van Facebook. Wanneer u hierop klikt, verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

VERSTREKKING AAN ANDERE BEDRIJVEN EN INSTELLINGEN

Met uitzondering van de hierboven genoemde partner, geven wij uw persoonsgegevens onder geen enkele voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, uitzondering hierbij is als wij daar wettelijk toe verplicht zijn.

GOOGLE ANALYTICS

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Google mag de verkregen Analytics informatie niet gebruiken voor andere Google diensten. Gegevens worden via Google Analytics na 14 maanden verwijderd.

COOKIES

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

INZAGE, WIJZIGEN EN VERWIJDEREN VAN JE GEGEVENS

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. U heeft de volgende rechten:
  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben
  • uitleg krijgen over wat we doen met uw persoonsgegevens
  • het laten corrigeren van fouten
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik