Spelling

Spelling kan op verschillende manieren worden geoefend. Door woorden te flitsen, door een woord gedeeltelijk in beeld te krijgen, door het foute woord tussen de goede woorden te verbeteren, enz. Voor al die vormen worden er verschillende spellen aangeboden. Hieronder zie je het spel Vliegend woord. Bij dit spel ‘vliegt‘ er steeds een woord langs, dat ook weer uit het beeld verdwijnt. Zolang het woord in beeld is kan een kind goed kijken hoe het woord geschreven moet worden, maar kan ook al beginnen met typen.

Werkwoorden

Werkwoordspelling is voor veel kinderen niet eenvoudig. Met Regenboog kleuren wordt intensief geoefend met dit onderdeel. Kinderen gaan aan de slag met verschillende werkwoorden. Ze moeten van elk werkwoord een werkwoordschema invullen. Ook krijgen ze zes zinnen, waarbij een werkwoordsvorm moet worden ingevuld. Een kind kan het spel alleen uitspelen door alles goed te doen. Een fout moet verbeterd worden voor er verder gespeeld kan worden. Bij het spel zit een infoboek waar alle regels rond de werkwoordspelling worden uitgelegd. Dit boek kan op elk moment worden geraadpleegd.

Technisch lezen

Hoe goed en vlot kan een kind lezen? Op school worden losse woordjes gelezen en natuurlijk ook complete verhalen. Daarom zijn er spellen waarbij hele verhalen gelezen kunnen worden, maar ook spellen die het oefenen van losse woorden bevorderen. Flitsmuis is zo’n spel. Een kind moet proberen zoveel mogelijk woorden snel te herkennen. Iedere keer komt er een woord in beeld. Zodra het woord wegdraait verschijnen er 4 woorden, die allemaal op elkaar lijken (bijvoorbeeld: vonk, volk, vlok en vork). Eén van de woorden was het woord dat het kind eerder zag. Dat woord moet worden aangeklikt. Hieronder zie je het spel Samen-lees-trein. Bij dit spel worden teksten voorgelezen waarbij de tekst gelijktijdig meekleurt. Het kind moet teksten ook zelf lezen. Verschillende woorden uit de tekst komen terug in minispelletjes en als het hele treintraject is afgelegd heeft het kind een compleet boek van 21 pagina’s gelezen/gehoord.

Begrijpend lezen

Begrijpt een kind wat het leest? Snapt het een tekst en weet het waar het over gaat? Om dat onder de knie te krijgen kan er op verschillende manieren worden geoefend. Er kunnen bijvoorbeeld vragen naar aanleiding van een verhaal worden gesteld. Of er moeten zinnen in een goede volgorde worden gezet zodat een logisch verhaal ontstaat. Dat laatste gebeurt bij onderstaand spel 1,2,3,4 Klik!.

Woordenschat

Om te begrijpen wat je leest, om te begrijpen wat er wordt gezegd, moet je weten wat woorden betekenen. Een goede manier om de woordenschat van kinderen te vergroten is om woorden meerdere keren op verschillende manieren aan te bieden. Dat is bijvoorbeeld zo met Puzzelpad. Hier worden 20 woorden uitgelegd, die daarna 8 keer worden aangeboden in 8 sub-spelletjes. Het woordenschatspel Welke is het? zie je hieronder. Dit spel is vooral bedoeld voor jongere kinderen. Iedere keer wordt een woord genoemd en moet een keuze gemaakt worden uit vier of vijf afbeeldingen.

Klanken

De letter S wordt in een woord niet uitgesproken als ‘es‘, maar als ‘sss‘. Voordat een kind tot lezen komt zal het eerst de klanken moeten leren/herkennen. Onderstaand spel laat kinderen oefenen met het herkennen van al die klanken. Ieder keer wordt in Klankrivier een klank gezegd en moet de juiste klank worden aangeklikt, waardoor muis Lucius weer verder kan springen.

Taal overig

Taal is meer dan lezen en schrijven. Kinderen moeten ook weten wat tegenstellingen en synoniemen zijn, wat afkortingen betekenen en wat de betekenis is van een spreekwoord is. Om dit laatste te oefenen kan Weg met grijs gespeeld geworden. In dit spel kiest een kind een icoon, waaraan een spreekwoord is verbonden. Bij dat spreekwoord moet de juiste betekenis worden gekozen.

Engels

Op iedere basisschool wordt Engels aangeboden, soms al vanaf groep 1. Find it! is één van de spellen van Eduthuis op het vakgebied Engels. Kinderen krijgen een zoekplaatje en een aantal items die in het Engels omschreven zijn. Deze items moeten in het plaatje worden opgezocht. De items worden in willekeurige volgorde aangeboden. Hierdoor is enkel onthouden van een plek niet voldoende. Er moet juist ook worden nagedacht welke betekenis het woord heeft.